Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Onder de AVG krijgt iedereen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt meer en betere rechten op het gebied van privacy, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Ook leidt de AVG tot een betere bescherming van persoonsgegevens. Alle informatie vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring Hond in Balans
Sinds 1999 geef ik in mijn praktijk Hond in Balans gedragstherapie en behandel ik als holistisch therapeut honden met fysieke problemen. Daarnaast geef ik hondentrainingen en -cursussen. Ook bij Hond in Balans worden persoonsgegevens verzameld. Ik ben er verantwoordelijk voor dat deze in overeenstemming met de AVG en op integere, zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ik doe dat naar eer en geweten, jouw gegevens zijn bij mij in vertrouwde handen en dat was in al die jaren voor de privacywetgeving van kracht werd ook al het geval. Toch heb ik mijn privacybeleid nog eens onder de loep genomen en aangepast conform de eisen van de nieuwe wet een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring staat omgeschreven hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die bij Hond in Balans zijn of worden verzameld.

Om welke gegevens gaat het en waar worden ze voor gebruikt?
Er worden uitsluitend ‘gewone’ persoonsgegevens verwerkt die verband houden met het geven van behandelingen en adviezen in mijn praktijk. Het gaat daarbij om gegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Bezoek je alleen mijn website, dan worden er geen gegevens verzameld, maar vul je het inschrijfformulier op mijn site in dan komen jouw gegevens niet alleen bij mij, maar ook op de mailserver van mijn hostingprovider terecht. Ik heb een betrouwbare hostingprovider die zich ook aan de voorschriften van de AGV houdt.
Natuurlijk zal ik jouw gegevens nooit aan derden verstrekken, laat staan verkopen, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht word. Mocht het in het kader van de behandeling nodig zijn om gegevens met anderen te delen, dan doe ik dat uiteraard alleen in overleg met jou. Het gaat om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam: voor contact over je hond en ten behoeve van mijn administratie
Volledig adres: voor contact over je hond per post en ten behoeve van mijn administratie
Telefoonnummer(s): voor contact over je hond en ten behoeve van mijn administratie
E-mailadres: voor het mailen van facturen en aanvullende medische informatie over je hond
Geboortedatum: alleen als dat nodig is voor betalingen (declaratie bij verzekering of incasso)

Wanneer, waar en hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Op het moment dat ik je hond onderzoek, behandel of advies geef over het gedrag ga je automatisch akkoord met het opslaan van je gegevens zoals hierboven omschreven. Er worden geen fysieke uitdraaien van gemaakt, ze worden dus uitsluitend digitaal opgeslagen. Dat gebeurt in een beveiligde omgeving op een computer die uitsluitend in de praktijk wordt gebruikt en alleen met een wachtwoord toegankelijk is. Alle gegevens worden gedurende zeven jaar na je laatste bezoek aan de praktijk bewaard (de wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie), eventuele mails over en weer tot maximaal twee jaar terug.

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Doe je daartoe een verzoek, dan zal ik daar zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, voor zorgen, tenzij jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling (langer) moeten worden bewaard en dus (nog) niet verwijderd mogen worden. Als dat het geval is, informeer ik je daarover. Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kan je sturen naar info@stelladevries.nl.

Mocht je vinden dat Hond in Balans niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Heb je het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan zou ik het natuurlijk fijner vinden als je mij dat persoonlijk laat weten zodat ik daar iets aan kan doen.

Heb je hierover nog vragen, neem dan gerust contact met mij op!

Stella de Vries
Hond in Balans

Goeman Borgesiuslaan 3
1981 CP Velsen-Zuid
0255 – 51 06 61
06 – 22 95 31 41
info@stelladevries.nl
www.stelladevries.nl
KvK 34102219

Stella de Vries:

"Prachtige dieren, die honden. Het zijn bijzondere en zeer gevoelige dieren. De liefde voor dieren is mij met de paplepel ingegoten. Door mijn werk zie ik dagelijks veel verschillende dieren. Met heel veel plezier en passie werk ik met ze. Toch blijf ik me dagelijks verbazen hoe bijzonder het werken met honden is."